tysk flag   engelsk flag   norsk flag    svensk flag    finsk flag    australsk flag

Det naturlige træk i skorstenen ændrer sig i årets løb, og hvis et biobrændselsfyr ikke får træk nok, kan det resultere i problemer som sodbelægning, antændingsvanskeligheder, at ilden går ud eller at røggassen ikke udledes.

Dårlig forbrænding kan skyldes utilstrækkeligt træk i skorstenen, som resulterer i ineffektiv udnyttelse af brændslet.

Ved brug af en røgsugerløsning fra exodraft, kan du regulere skorstenstrækket nøjagtigt og undgå problemer, uanset årstid eller vejrforhold.

exodraft-røgsugersystemet til biobrændselsfyr består af en RS- eller RSV-røgsuger med et aksialrotorblad samt tilknyttede tilbehør og styringsenheder. Med en EFC15-, EFC16-, EFC18- eller EFC35-styring fra exodraft, kan trækket i skorstenen manuelt reguleres efter behov.

EFC18 leveres med en temperatursensor, der sikrer, at røgsugeren kører automatisk.

Jævnlig trykkontrol for optimal brændselsudnyttelse

EBC20-styringsenheden regulerer automatisk, hvor hurtigt, røgsugeren kører, hvilket muliggør et konstant undertryk i skorstenen og giver effektiv forbrænding i fyret.

chimney-fan_bio-fuel_pellet-oven_illustration

    BED OM YDERLIGERE OPLYSNINGER