tysk flag   engelsk flag   norsk flag    svensk flag    finsk flag    australsk flag

Problemer med optænding i pejs eller brændeovn forekommer i en ud af fire boliger. Nogle af de mest hyppige problemer er:

Problemer med optændingen

Hvis du har problemer med at tænde op, kan det være fordi, du bruger det forkerte brændsel, eller fordi der ikke er tilstrækkelig træk i skorstenen.

Skorstenstræk forårsages af forskellen mellem lave udendørstemperaturer og høje temperaturer i skorstenen. Det kan være svært at tænde op, hvis skorstenen forbliver kølig i løbet af denne proces. I sådanne tilfælde er trækken svag.

Det brændsel, der bruges til at tænde op med, skal være tørt, og du skal begynde med små stykker træ, når du tænder op. Derefter vil ilden hurtigt vokse sig større og udvikle den påkrævede varme til ordentlig træk i skorstenen.

Røg i stuen

Trækket i skorstenen er sikkert ikke tilstrækkeligt, hvis der kommer røg fra pejsen/ovnen. Hvis du bor i et hus med et ventilationssystem eller emhætte, kan det svække trækket i skorstenen.

Der kan også slippe røg ud af ovnen/pejsen, hvis der er et ulige forhold mellem størrelsen på ovnen/pejsen og størrelsen på skorstenen. Det naturlige træk påvirkes af vejret og kan derfor variere.

Forhold som skorstenens højde i forhold til omkringliggende byggeri eller lignende strukturer kan også have negativ indflydelse på det naturlige træk. I nogle tilfælde kan der udvikles nedslag, som kan resultere i, at der slipper røg ud i lokalet.

Flammerne uddør

Ordentlig forbrænding kræver regelmæssig luftforsyning. Det er skorstenens opgave at fjerne røgen, og skorstenstrækket skal levere frisk luft i overensstemmelse med, hvor meget røg pejsen/ovnen producerer.

Røglugt og sodproblemer

Når der samler sig sod omkring ovndøren og du kan lugte det, skyldes det utilstrækkelig forbrænding. Problemet kan forekomme, når du bruger vådt brændsel, når du indstiller spjældet forkert, eller hvis du ikke har tilstrækkelig med træk i skorstenen.

God forbrænding betyder høje temperaturer og jævn lufttilførsel. Hvis du reducerer lufttilførslen for hurtigt, vil de ubrændte partikler og gasser producere ildelugtende røg og sod.

Du bruger ikke din pejs/brændeovn ordentligt

Et exodraft-røgsugersystem giver dig mulighed for at regulere trækket i skorstenen.

Røgsugeren placeres oven på skorstenen og skaber et undertryk i aftrækskanalen, der tvinger røggasserne ud af skorstenen i stedet for ud i stuen.

Således kan du regulere trækket efter behov, så du kan nyde ilden i brændeovnen eller pejsen uden bøvl.

Illustration of chimney fan mounted on top of a chimney

    BED OM YDERLIGERE OPLYSNINGER