tysk flag   engelsk flag   norsk flag    svensk flag    finsk flag    australsk flag

FAQ

 • Hvad er et partikelfilter?

  Exodraft har udviklet et elektrostatisk partikelfilter som sidder som sidste led i skorstenen og fjerner størstedelen af de partikler der bliver dannet under forbrændingen. Filteret fjerner dermed de formentlig sundhedsskadelige udledninger der kommer fra forbrændingsprocessen og sørger sammen med den integrerede Draftbooster for en bedre forbrænding.
 • Hvordan bruger man filteret?

  Så snart filteret er installeret på skorstenen vil det starte automatisk når det måler en stigende temperatur i skorstenen. Filteret skal altid være forsynet med strøm når brændeovnen bruges.
 • Hvilke skorstene kan filteret benyttes på?

  Filteret kan benyttes på skorstene hvor et enkelt, lukket Ildsted op til 10 kW er tilsluttet. Generelt kan filteret benyttes på alle slags skorstene. Hvis filteret ikke erstatter det sidste led i en stålskorsten og den bliver længere, skal skorstenen stadig leve op til leverandørens anvisninger / specifikationer. Standardadapteren til skorstenen har en yderdiameter på Ø145mm og kan monteres på en rund skorsten. Til andre skorstene kan vi hjælpe med at finde den rigtige adapter.
 • Hvilke Ildsteder kan filteret benyttes på?

  Lukkede Ildsteder på op til 10kW
 • Hvem kan/skal installere filteret?

  Filteret skal installeres af autoriseret samarbejdspartner.
 • Kan filteret forbedre forbrændingen og afhjælpe problemer ved optænding?

  Ja, den indbyggede Draftbooster optimerer forbrændingen og kan også hjælpe under optændingen. Se manualen for nærmere information.
 • Kan filteret formindske røggener indendørs?

  Ja, den indbyggede Draftbooster optimerer skorstenstrækket og du undgår dermed at få røg i stuen ved genfyring.
 • Skal filteret bruge strøm?

  Ja, filteret skal tilsluttes til almindeligt 230V strømudtag med en jordforbindelse.
 • Er filteret selvrensende?

  Ja, filteret er udstyret med en automatisk rensefunktion. Filteret skal tilses min. én gang om året. Dette kan for eksempel udføres sammen med skorstensfejning.
 • Hvad kræver filteret af vedligeholdelse?

  Filteret skal tilses min. én gang om året. Dette kan for eksempel udføres sammen med skorstensfejning.
 • Kan filteret fjerne lugt?

  Nej, filteret kan fjerne partikler, men ikke de stoffer der udgør røglugten.
 • Kan filteret fjerne synlig røg?

  Ja, fordi røgen primært består af partikler og disse bliver fjerne af filteret, vil synlig røg stort set blive fjernet. Under optændingsfasen kan der være en smule synlig røg som primært består af kondenserende vanddamp.
 • Hvad fjerner filteret og hvor effektivt er det?

  Filteret fjerner størstedelen af de partikler der bliver dannet under forbrænding. Filteret kan fjerne 95% af partikler målt på antal og 70-75% af partikler målt på masse. Mange af de ultrafine og dermed formentlig sundhedsskadelige partikler vil blive fjerne fra røggassen.
 • Støjer filteret?

  Filteret har en indbygget røgsuger som øger skorstenstrækket. Denne giver et konstant men meget lav støjniveau. Under rensningen vil filteret afgive en hørbar lyd for nogle få sekunder.
 • Hvad er filteret lavet af?

  Alle pladedele inde i filteret er lavet i rustfri stål.
 • Hvor langt er kablet?

  Kablet har en længde på 5m.
 • Hvad skal jeg gøre når skorstensfejeren kommer?

  Du skal informere din skorstensfejer om at filteret er installeret. Strømstikket til filteret skal fjernes fra stikkontakten når der arbejdes på skorstenen. Det skal sikres at stikkes ikke sættes i utilsigtet.
 • Hvilket farver kan filteret leveres i?

  Den kan levers i blank rustfri stål eller i sort malet.
 • Kan skorstensfejeren stadig feje skorstenen fra toppen af skorstenen?

  Dette kræver en adapter med indbygget renselem. Hvis renselemmen ikke er en del af adapteren, skal skorstenen fejes nedefra. Hvis du er i tvivl er det nok en god idé at kontakte din skorstensfejer.
 • Har filteret lokale godkendelser?

  Ja - DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, tysk byggeteknisk institut) har tildelt partikelfilteret en generel byggeteknisk godkendelse (abZ*). Hvis du vil læse mere om dette (på tysk), så klik her: https://exodraft.de/faq/kamin-feinstaubfilter/
 • Hvor høj er filteret?

  Filteret har en højde på ca. 95 cm.
 • Hvor høj er strømforbruget på filteret?

  Filteret har et maksimalt strømforbrug under drift på 90W. Det typiske forbrug under drift ligger på 60W. Standby strømforbruget er på 2W.
 • Skal man tænde/slukke for filteret?

  Nej, filteret skal bare være forsynet med strøm og tænder automatisk så snart det måler en temperaturstigning i skorstenen.
 • Kan jeg benytte brændeovnen uden at filteret er tændt?

  Nej, filteret skal altid være tilsluttet til strømforsyningen og været tændt så snart det er monteret på skorstenen. Hvis brændeovnen benyttes uden at filteret er tændt vil filteret blive ødelagt.
 • Hvad skal skorstensfejeren gøre?

  Han skal tjekke filteret i henhold til afsnittet service i brugermanualen