tysk flag   engelsk flag   norsk flag    svensk flag    finsk flag    australsk flag
Illustration of chimney fan mounted on top of a chimney

Pejse og Ovne

Problemer med optænding i pejsen eller brændeovnen forekommer i en ud af fire boliger. Et af de mest hyppige problemer er:

Problemer med optændingen

Hvis du har problemer med at tænde op, kan det skyldes, at du bruger det forkerte brændsel, eller at der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen.

Skorstenstræk forårsages af forskellen mellem lave udendørstemperaturer og høje temperaturer i skorstenen. Det kan være svært at tænde op, hvis skorstenen forbliver kølig i løbet af denne proces. I sådanne tilfælde er trækket svagt.

Det brændsel, der bruges til at tænde op med, skal være tørt, og du skal begynde med små stykker træ, når du tænder op. Derefter vil ilden hurtigt vokse sig større og udvikle den påkrævede varme til ordentligt træk i skorstenen.

Læs Mere
chimney-fan_gas-fireplace_illustration

Gaspejse

Gasdrevne forbrændingssystemer kræver ret omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Lækkende gas kan resultere i brand, forgiftning eller eksplosioner og skal således undgås.

exodrafts røgsugerløsninger til gassystemer består af flere systemer. De omfatter et flowmålersystem, en røgsuger, en vedligeholdelseskontakt, en GASTEC-godkendt styringsenhed samt tilbehør.

exodraft leverer forskellige røgsugere til gas:

  • RSHG med vandret udledning
  • RHG med vandret udledning
  • RSVG med lodret udledning
Læs Mere
chimney-fan_bio-fuel_pellet-oven_illustration

Kedler/Træpilleovne

Det naturlige træk i skorstenen ændrer sig i årets løb, og hvis et biobrændselsfyr ikke får træk nok, kan det resultere i problemer som sodbelægning, antændingsvanskeligheder, at ilden går ud eller at røggassen ikke udledes.

Dårlig forbrænding kan skyldes utilstrækkeligt træk i skorstenen, som resulterer i ineffektiv udnyttelse af brændslet.

Ved brug af en røgsugerløsning fra exodraft, kan du regulere skorstenstrækket nøjagtigt og undgå problemer, uanset årstid eller vejrforhold.

Læs Mere